De Ving Tsun Kung Fu International Association (VTKFIA) is een organisatie die het Wong Shun Leung Ving Tsun in Europa vertegenwoordigt. De associatie is opgericht door Philipp Bayer, een in het voormalig Joegoslavië geboren Duitser.

Philipp ging in 1983 naar Hong Kong en leerde daar Wong Shun Leung kennen. Zijn training startte. Door grote belangstelling voor het Ving Tsun van Wong in Duitsland richtte hij in daar de Ving Tsun Martial Arts Association op.

In 1990 onderging deze een naamsverandering en kreeg de naam: Ving Tsun Kung Fu Association Europe.
De reden hiervoor was dat Wong de uitdrukking ‘Martial Art’ niet goed bij zijn Ving Tsun vond passen. Hij zei: “ving Tsun is not an art – it’s a skill” 
Nederland sloot zich bij de VTKFAE aan in 1995. De leraren die zich toen aansloten hadden echter al zo’n 20 jaar ervaring in het Ving Tsun van Wang Kiu bij de Associate Wing Chun Holland.
Het Ving Tsun van Wong Shun Leung had echter een andere structuur en andere principes. Redenen genoeg om voor sommigen opnieuw onder aan de ladder te beginnen. Inmiddels heeft de VTKFAE Nederland in 2004 al weer zijn 20 jarig jubileum gevierd.